Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Phú An.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề kiểm tra HH số 3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tổ toán - Lý
Người gửi: Phạm Hồng Khanh (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:49' 22-09-2009
Dung lượng: 152.5 KB
Số lượt tải: 25
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - TUẦN 10 - NĂM HỌC : 2008 - 2009
Môn : HÌNH HỌC - Lớp 9
Đề số 1

 Thời gian làm bài : 45 phút ( không kể thời gian giao đề )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần I . PHẦN TỰ LUẬN : ( 6,0 điểm) Thời gian làm bài : 30 phút
Bài 1 : (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao với AH = 12 cm ; HC = 16 cm. Tính độ
dài BH , AB .

Bài 2 : (1,0 điểm) Không dùng bảng hoặc máy tính, hãy sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự từ
bé đến lớn : sin 240 ; cos 350 ; sin 540 ; cos 700 .

Bài 3 : (1,0 điểm) Cho tam giác DEF, đường cao EH với DE = 9 cm,  = 300,  = 420.
Tính EH , HF .

Bài 4 : (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm ; AC = 8cm, đường cao AH, trung
tuyến AM. Tính BC , HM .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần II . PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4,0 điểm ) Thời gian làm bài : 15 phút
Hãy chọn câu trả lời đúng trong mỗi câu sau :

Câu 1 : Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 3 , BH = 2, HC = x, AC = y .Câu nào sai
trong các câu sau ?
A. 2x = 9 B. 3x = 2y C. 32 + x2 = y2 D. y2 = x (x+2)
Câu 2 : Tam giác ABC có = 450, = 300 , AB = 6. Tính cạnh AC bằng :
A. 4 B. 4 C. 6 D. 6

Câu 3 : Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH . Ta có sinC bằng :
A.  B.  C.  D. 
Câu 4 : Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?
A. sin2α = 1– cos2α B. cosα = sin(900- α) C. cosα – 1 > 0 D. tgα = 
Câu 5 : Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm; AC = 6cm ; BC = 12cm thì góc B có số đo là :
A. α = 600 B. α = 450 C. α = 300 D. Câu A, B, C đều sai

Câu 6 : Tam giác MNP vuông tại M, có MN = p ; MP = n ; NP = m . Khi đó :
A. p = m . sin P B. n = m . cos P C. n = p. tg N D.Cả A ,B,C đều đúng .

Câu 7 : Một chiếc đồng hồ có kim giờ dài 6cm, kim phút dài 8cm. Lúc 10 giờ, khoảng cách giữa hai đầu kim là :
A. 7 B. 6,5 C. 2 D. 2
Câu 8 : Giá trị của biểu thức : A = cos 600 + sin 300 – sin 10 0 + cos 800 + tg 45 0 bằng :
A.  + 1 B. 2 C.  D. 1

---------------------- Hết -------------------------
ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ - TUẦN 10 - NĂM HỌC : 2008- 2009
Môn : HÌNH HỌC - Lớp 9
Đề số 1
Phần I . PHẦN TỰ LUẬN : ( 6,0 điểm)

Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1
(2,0đ)
 AH2 = BH.HC BH = AH2 : HC = 122 : 16 = 9 cm
1,0 đ


 AB2 = BH .BC = 9 . 25 = 225  AB = 15 cm
1,0 đ

Bài 2
(1,0đ)
Nếu α + β = 900 thì sin α = cos β ; nên cos 350 = sin 550 , cos 700 = sin 200
Vì sin200 < sin240 < sin540 < sin550
Nên cos700 < sin240 < sin540 < cos350
0,5 đ
0,25 đ
0,25 đ

Bài 3
(1,0đ)
* EH = DE.SinD = 9.sin300 = 4,5 (cm)
* HF = EH .cotg F = 4,5. cotg 430 ≈ 5 (cm)
0,5 đ
0,5 đ

Bài 4
(2,0đ)
Hình vẽ đúng
* BC =  (cm)
* BH = AB2 : BC = 62 : 10 = 3,6 (cm
 
Gửi ý kiến

Xem giờ các nơi trên thế giới