Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Phạm Hồng Khanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/c2phuan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Tuấn Việt
Quận/huyện Huyện Cai Lậy
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Sĩ, Lê Thị Tuyết Loan
Đã đưa lên 91 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 209 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6676 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Xem giờ các nơi trên thế giới